Bu Sitede Ara

Site Haritası

ENSTRÜMENTAL ANALİZ LABORATUVARI 1. Arasınav Soru ve Yanıtları1. AAS ve AES yöntemlerini seçicilik ve duyarlılık açısından karşılaştırın, nedenini açıklayınız.
            Atomik spektroskopik tekniklerden AAS de, uyarıcı ışınımın soğurulan kesrinin logaritması yani A= -log (I / I0) eşitliği ile verilen soğurum derişimle doğru orantılı olduğundan, moleküler spektroskopide olduğu gibi emisyon tekniğine oranla çok daha az duyarlıdır. Çünkü emisyon şiddeti doğrudan derişimle orantılıdır. Ancak seçicilik kriteri açısından atomik soğurum tekniği çok daha avantajlıdır, optik girişim olasılığı çok daha düşüktür. Atomik emisyon ölçümleri ise genellikle kullanılan filtre sistemleri ile girişim olasılığına daha açıktır.  

2. a) Düzlemsel kromatografi yöntemleri nelerdir?
            Klasik anlamda üç tür düzlemsel kromatografik yöntem bulunur.
            1° Kağıt Kromatografi              2° İnce Tabaka Kromatorafisi               3° Jel Kromatografi
            Bu kromatografik yöntemler, çözgenin doğal (yerçekimi veya kapiler yükselme) hareketi ile gerçekleştirilebildiği gibi elektriksel alanda hareketin gerçekleştiği elektroforez tekniği de düzlemsel kromatografide sıkça kullanılır.
    b) Rf değeri ne demektir? Kağıt kromatografi denemesinde bu değer deneysel olarak nasıl belirlenir?
            Rf değeri bir kromatografide, bileşenin çözgenle sürüklenme oranını gösterir, eş zaman diliminde bileşenin aldığı yolun, çözgenin aldığı yola oranıdır (Rf = a/b) . Kağıt kromatografisinde ölçümü çok basittir, çözgenin aldığı yol, kağıdın ıslandığı kısmın uzunluğu (b) olarak ölçülürken, bileşenin uygulama noktası ile ayırma sonrası izinin oluştuğu yer arasındaki mesafe de a olarak ölçülüp, a/b den hesaplanabilir.( Doç. Dr. M. Haluk TÜRKDEMİR )

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar