Bu Sitede Ara

Site Haritası

ANALİTİK KİMYA LAB.-I 1. ARASINAV SORU-YANITLARI


00263 ANALİTİK KİMYA LAB.-I 1. ARASINAV SORU-YANITLARI
( Doç. Dr. M. Haluk TÜRKDEMİR )

                                                                            

1. Cu(NO3)2.4H2O kristalinden yararlanarak;
  a) 0.1M 250 ml Cu2+ çözeltisini nasıl hazırlarsınız?
  b) 0.2 m yaklaşık 250 mL Cu(NO3)2 çözeltisini nasıl hazırlarsınız? Bu çözeltinin yoğunluğunu ölçünüz.(nasıl yapılacağını açıklayarak hesaplamalar için 1.04 g/cm3 değerini kabul ediniz)
  c) 0.2 m Cu(NO3)2 çözeltisinden faydalanarak %0.5 lik Cu(NO3)2 çözeltisini hazırlayın.
         (Cu: 63.5  N: 14.0   O:16.0   H:1.0  g/mol)


2. Yoğunluğu 0,93 g/cm3 olan %28 lik NH3 den yararlanarak 0.25M lık, 0,20m lık ve %3 lük çözeltilerinin herbirinden yaklaşık 250 mL şer hazırlayınız.
Çözüm:    250 mL 0.25 M NH3 çözeltisi hazırlamak için;
Gerekli NH3 = 0.25x0.250 = 0.0625 mol= 0.0625 x 17 = 1.0625 g
Alınacak derişik NH3 = 1.0625 g (100/28) = 3.7946 g = 3.7946 / 0.93 = 4.08 mL
4.08 mL derişik NH3 alınıp balon jojede hacmı 250 mL ye tamamlanır.

                   250 g su içeren 0.20m NH3 çözeltisi hazırlamak için;
Gerekli NH3 = 0.20x0.250 = 0.050 mol= 0.0625 x 17 = 0.850 g
Alınacak derişik NH3 = 0.850 g (100/28) = 3.0357 g = 3.0357 / 0.93 = 3.26 mL
Üzerine eklenecek su= 250 – 3.0357x(72/100) = 247.814 g ≡ 247.814 mL

      250 g kütleli % 3 lük NH3 çözeltisi hazırlamak için;
Gerekli NH3 = 250 x 3 /100 = 7.50 g
Alınacak derişik NH3 = 7.50 g (100/28) = 26.7857 g = 26.7857 / 0.93 = 28.80 mL
Üzerine eklenecek su= 250 – 26.7857 = 223.214 g ≡ 223.214 mL

3. pH ölçümü, indikatörler ve tampon çözeltiler konu başlığında yapılan deneylerin adlarını yazarak birer cümle ile açıklayınız.
Çözüm: pH ölçümü, indikatörler ve tampon çözeltiler konu başlığında yapılan denemeler;
 i) Asitlendirme-Bazik Yapma: Verilen örnekler çeşitli yardımcı kimyasallar ve gözlemler yardımıyla sırası ile hafif asidik, kuvvetli asidik, hafif bazik ve kuvvetli bazik yapılır.
  ii) Nitel  pH Ölçümü: Bir seri indikatörle örneğin verdiği renkler incelenerek verilen örneğin hangi pH aralığında olduğu belirlenmeye çalışılır.
  iii) Kolorimetrik  pH Ölçümü: Bir seri tampon çözeltinin bir indikatör karışımı (Bromokrezöl yeşili ve Alizarin) ile verdikleri renkler, örneğin aynı karışımla verdiği renkle karşılaştırılarak pH tayini yapılır.
  iv) pH 5,2 Asetik asit ve Sodyum Asetat Tampon çözeltisinin hazırlanışı: İstenen derişim ve pH de asetat tamponlarının hazırlanması işlemi yapılır. HAcO üzerine konulacak NaOH miktarı ya da NaAcO üzerine eklenecek HCl miktarı hesaplaması ve buna göre çözelti hazırlanması denemesi gerçekleştirilir.
  v) Üniversal pH Kağıdının Hazırlanışında Kullanılan İndikatörlerin Belirlenmesi: Laboratuvarda bulunan Üniversal pH kağıdının hangi pH aralıklarında hangi renkleri alacağını gösteren renk diskinden ve laboratuvarda bulunan geniş indikatör listesi incelenerek, hazırlanışında hangi indikatör ya da indikatör karışımlarının kullanılmış olabileceği belirlenmeye çalışılır.

4. pH 4.90 olan bir asetat tamponu hazırlamak için 150 mL 0.25 M HacO üzerine ne kadar (kaç mL) 0.2 M NaOH eklenmesi gerekir. HacO için Ka = 1.8x10-5

Çözüm:   110.326 mL eklenmeli.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar