Bu Sitede Ara

Site Haritası

Temizlik Maddelerinde Toplam Aktif Madde TayiniYöntemin Prensibi

Bu yöntemde alkol ekstraksiyonu ile toplam aktif madde tayini yapılır. Fakat sonuca gidebilmek için 3 farklı deney yapılmalıdır.

Kullanılan MalzemelerTerazi
Ayırma Hunisi
Etüv
Ağzı Rodajlı Balon
Rotary Evaporatör
Desikatör
Porselen Kapsül
Süzgeç Kağıdı(Mavi Bantlı)
Pipet


Kullanılan Kimyasallar

% 95’lik etil alkol (Merck 1.00971)

% 30’luk etil alkol

Petrol eteri (40-60 ºC)

Deneyin Yapılışı

Numunedeki Sülfatlanmış veya Sülfonatlanmamış Organik Maddelerin Bulunması

Erlene tartılarak alınan 10 g (M) deney numunesinin üzerine 35 mL saf su eklenerek numune çözdürülür. Çözeltiye 15 mL % 95’lik etil alkol eklenerek çözelti ayırma hunisine alınır. Üzerine 50 mL petrol eteri eklenerek ayırma hunisi çalkalanır. Alttaki sulu başka bir ayırma hunisine aktarılır ve 25’er  mL’lik eterle iki kez daha ekstrakte edilir ve eter fazları birleştirilir.
Eter fazlarının toplandığı ayırma hunisine   % 30’luk etil alkol eklenerek çalkalanır ve alttaki sulu faz atılır. Ayırma hunisinde kalan eter 2 kez daha  % 30’luk etil alkol ile yıkanarak sulu fazlar atılır. Eter fazı daha önce sabit tartıma (m1) getirilmiş olan ağzı radojlı bir balona aktarılır. Balondaki eter, rotary evaporatöründe veya su banyosunda ısıtılarak uçurulur. Balon sıcaklığı 105 ºC olan etüvde değişmeyen ağırlığa gelene kadar kurutulur (yaklaşık 4 saat), desikatöre alınarak soğutulur ve tartım alınır (m2)

Alkolde Çözünen Madde Miktarı

5 g (N) deney numunesi porselen kapsüle tartılarak alınır. Üzerine 50 mL % 95’lik alkol eklenir. Çözelti kuruluğa kadar su banyosunda buharlaştırılır. Bu işlem bir  kere daha tekrar edilir. Son olarak tekrar 50 mL % 95’lik etil alkol eklenir ve 3 dakika kaynatılır (Çözelti bu sefer kurutulmaz ). Çözelti mavi bantlı süzgeç kağıdından daha önce sabit tartıma (m3) getirilmiş olan balona süzülür. Kalıntı % 95’lik sıcak alkol ile yıkanır. Süzüntüdeki alkol buharlaştırılarak uzaklaştırılır.  Balon sıcaklığı 105 ºC olan etüvde değişmeyen ağırlığa gelene kadar kurutulur (yaklaşık 4 saat), desikatöre alınarak soğutulur ve tartım alınır (m4). Süzme işlemi sonucunda elde edilen çökelek 03.03 deneyinde kullanılmak üzere saklanır.


% NaCl Miktarının Bulunması

% Toplam aktif madde + % NaCl = % Alkolde çözünen madde + % Sülfatlanmamış madde

Yukarıdaki formülden toplam aktif madde miktarını bulmak için öncelikle % NaCl miktarını bulmamız gerekmektedir. Bunun için 03.02 deneyinde elde edilen çökelekte Klorür Miktarı Tayini deneyi yapılır.


Hesaplamalar

% Sülfatlanmamış madde miktarı = (m- m) x 100 /M
  
m= Sabit tartıma getirilen balonun ağırlığı  (g)
m= Sabit tartıma getirilen balon + kalıntının  ağırlığı  (g)
M = Alınan örnek miktarı (g)
  
% Alkolde çözünen madde miktarı = (m- m) x 100 /M
m= Sabit tartıma getirilen balonun ağırlığı  (g)
m= Sabit tartıma getirilen balon + kalıntının  ağırlığı  (g)
N =  Alınan örnek miktarı (g)
  
% Toplam aktif madde + % NaCl = % Alkolde çözünen madde + % Sülfatlanmamış madde


Kaynak: www.kimyaevi.org

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar