Bu Sitede Ara

Site Haritası

Temizlik Maddelerinde Sodyum Hipoklorit ve Aktif Klor TayiniYöntemin Prensibi

Zayıf  asidik  ortamda  hipoklorit  iyodürü iyota yükseltgenerek  açığa  çıkan  iyot  kantitatif  olarak  nişasta  indikatörü kullanılarak  sodyum tiyosülfat  ile  titre  edilir.
  

Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar
Terazi

Erlen

Büret

Pipet


Kullanılan Kimyasallar

Ayarlı 0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisi (Na2S2O3) (Merck 1.09950)

% 0.5’lik nişasta çözeltisi

Saf  buzlu asetik asit çözeltisi (Merck 1.00063
)

%10’lık potasyum İyodür çözeltisi:
 10 g potasyum iyodür (Merck 1.05403) bir miktar saf suda çözülüp son hacmi 100 mL’ ye tamamlanır.

Deneyin Yapılışı

0.5 g deney numunesi  250  ml'lik  erlene tartılarak üzerine   25  ml saf su  eklenir. Çözeltiye   10  ml  %  10'luk  KI  ilave  edilir. Daha  sonra  50  ml saf su  ve  10  ml  saf  asetik  asit  ilave  edilerek  erlen  kapağı  hemen  kapatılır.  Yavaşça  çalkalanır. Açığa  çıkan  iyod  0.1  N  ayarlı Na2S2O3  ile  açık  sarı  renge  kadar  titre  edilir. Çözeltiye 1 ml  %  0.5'lik  nişasta  ilave  edilerek  mavi - lacivert  renk, renksiz  olana  kadar 0.1  N  Na2S2O3  ile  titrasyona  devam  edilir. Harcanan Na2S2O3  miktarı kaydedilir (V)

Hesaplamalar

% Aktif  Klor (m / V) = (0.3546  x N x V x d ) / m

% Sodyum Hipoklorit (m / V) = (0.3725  x N x V x d ) / m

 N  =   Ayarlı   sodyum tiyosülfat çözeltisinin derişimi
V  =  Harcanan  sodyum tiyosülfat çözeltisinin hacmi ( ml )
d  =    Örneğin yoğunluğu ( g / ml )
m = Alınan numune miktarı ( g)    Kaynak: www.kimyaevi.org

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar