Bu Sitede Ara

Site Haritası

Temizlik Maddelerinde Serbest Yağ Asitleri TayiniYöntemin Prensibi

Bu yöntemde alkali çözeltilerle birleşmeyen yağ asitleri tayin edilir.

Kullanılan Malzemeler ve CihazlarErlen
Terazi
Büret
Termometre
Pipet

Kullanılan Kimyasallar

0.1 N alkollü potasyum hidroksit (KOH)

% 0.5' lik Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)

Deneyin Yapılışı

Erlene koyulan 100 mL alkol bir süre kaynatılır. İçerisine fenolftalein indikatörü eklenir. Çözeltinin sıcaklığı 70 ºC olunca 0.1 N alkollü potasyum hidroksit çözeltisi ile nötrleştirilir (açık pembe renk gözlenene kadar eklenir). 5 g numune hazırlanan bu çözeltide çözdürülür. Numune alkolde tamamen çözünmez ise çözelti süzülür ve süzüntüden deneye devam edilir.
Eğer örnek yukarıda çözelti içerisinde çözdürüldüğünde pembe renk görülüyorsa numune içerisinde serbest yağ asidi bulunmamaktadır. Eğer  pembe renk gözlenmemişçe çözelti 0.1 N alkollü potasyum hidroksit çözeltisi ile pembe renk 30 sn kalıcı olana kadar titre edilir. Ve harcanan 0.1 N alkollü potasyum hidroksit çözeltisi hacim kaydedilir. (V)
Deney süresince sıcaklığın 70 ºC de sabit kalmasına dikkat edilmelidir.

Hesaplamalar

Serbest yağ asitliği (A), oleik asit cinsinden hesaplanır ise
1 mL 0,1 N oleik asidin eşdeger gram sayısı 0,0280**
%A = (V x 0,028x100)/m 
V = Titrasyonda harcanan 0,1 N alkollü potasyum hidroksit çözeltisinin hacmi (mL)
m = Örnek ağırlığı (g)

Serbest yağ asitliği (A), stearik asit cinsinden hesaplanır ise

%A = (V x 0,0284x100)/m

V = Titrasyonda harcanan 0,1 N alkollü potasyum hidroksit çözeltisinin hacmi (mL)
m = Örnek ağırlığı (g)


**Oleik Asit Cinsinden
Ekstrakte edilen yağlardaki asitlik miktarı için kullanılır. Harcanan 1mL 0,1 N NaOH veya KOH çözeltisi 0,0280 g oleik aside eşittir. Deney sırasında NaOH tam 0,1 N olarak hazırlanamadığı için hesaplama yapılırken ayarı yapılmış NaOH in derişimi 0,0280 ile çarpılıp 0,1 ‘e bölünür. Örneğin ayarlı NaOH in derişimi 0,0987 bulunmuşsa, bu değer

0,0987 x 0,0280 / 0,1= 0,027636 olarak alınır.


Kaynak: www.kimyaevi.org

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar