Bu Sitede Ara

Site Haritası

Temizlik Maddelerinde Serbest Alkali TayiniYöntemin Prensibi

Bu yöntemle yağlarda ve yağ asitleri ile  birleşmemiş alkali hidroksit tayini yapılır. Sonuç KOH veya NaOH cinsinden verilir.

Kullanılan Malzemeler ve CihazlarBalonjoje
Terazi
Ağzı Rodajlı Balon
Geri Soğutucu
Büret
Pipet
Kullanılan Kimyasallar

%10’luk Baryum klorür çözeltisi: 100 mL’lik balonjojeye 10 g BaCl2 (Merck 1.01717) tartılarak hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.

%1' lik Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)

0,1 N ayarlı hidroklorik asit (HCl) çözeltisi
 (Merck 1.09973
)

Etil alkol, % 95'lik (nötrleştirilmiş)
 (Merck 1.00971
)

Deneyin Yapılışı

Ağzı rodajlı bir balon içerisine 7-10 g numune alınarak üzerine 100 mL nötralleştirilmiş etil alkol eklenir. Balon bir geri soğutucuya bağlanarak su banyosunda 15 dakika kaynatılır. Bu sürenin sonunda balon alınarak üzerine  yaklaşık 5 mL baryum klorür çözeltisi yavaşça eklenir. Daha sonra bu çözeltiye 0.5 ml fenolftalein belirteci eklenerek 0.1 N ayarlı HCl asit çözeltisi ile dönüm noktasına kadar titre edilir. Harcanan HCl Asit çözeltisi hacmi  kaydedilir.

Hesaplamalar

 % Serbest Alkali miktarı ( KOH cinsinden) = [ (Vx N) / m ] x (56/1000) x100
1 milieşdeğer= 56/1000 dir (KOH cinsinden)
V = Harcanan HCl asit miktarı (mL)
N = Ayarlı 0,1 N hidroklorik asit (HCl) çözeltisinin derişimi
m = Alınan numunesinin ağırlığı (g)

% Serbest Alkali miktarı ( NaOH cinsinden) = [ (Vx N) / m ] x (40/1000) x100

1 milieşdeğer= 40/1000 dir (NaOH cinsinden)
V = Harcanan HCl asit miktarı (mL)
N = Ayarlı 0,1 N hidroklorik asit (HCl) çözeltisinin derişimi
m = Alınan numunesinin ağırlığı (g)

Kaynak: www.kimyaevi.org

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar