Bu Sitede Ara

Site Haritası

Temizlik Maddelerinde Reçine Asitleri TayiniYöntemin Prensibi

Bu yöntemde yağ asitleri içerisinde bulunan reçine ve reçine asitlerinin yağ asidi cinsinden tayini yapılır.
Yalnız tıbbi ve katran içeren sabunlarda bu yöntem kullanılmaz.

Kullanılan Malzemeler ve CihazlarTurnusol Kağıdı
Terazi
Süzgeç Kağıdı
Ağzı Rodajlı Balon
Geri Soğutucu
Büret
Pipet

Kullanılan Kimyasallar

Naftalin-beta-sulfon asidi çözeltisi: 40 g naftalin-beta-sulfon asidi 1 L saf metil alkol içerisinde çözülür.

Seyreltik sülfürik asit çözeltisi

0.2 N alkollü potasyum hidroksit (KOH)

%1' lik Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)

Deneyin Yapılışı

5 g örnek örnek bir miktar sıcak saf suda çözülür. Daha sonra seyreltik sülfürik asit çözeltisi ile asitlendirilir. Çözeltinin asidik olduğu mavi turnusol kağıdı kullanılarak kontrol edilir (mavi renk kırmızıya dönüşecek). Daha sonra çözelti süzgeç kağıdından süzülür. Süzgeç kağıdında kalan çökelek asidik reaksiyon vermeyene kadar saf su ile yıkanır (Süzgeç kağıdından damlayan çözeltiye tutulan mavi turnusol kağıdı renk değiştirmemelidir). Süzgeç kağıdı ağzı rodajlı bir balona alınarak üzerine 20 mL naftalin-beta-sulfon asit çözeltisi eklenir. Çözelti 30 dakika geri soğutucu altında kaynatılır. Soğutulan çözeltiye 2 damla fenolftalein indikatörü damlatılır. 0.2 N ayarlı  alkollü potasyum hidroksit çözeltisi ile dönüm noktasına kadar (pembe renk 30 saniye kalıcı olana kadar) titre edilir. Harcanan potasyum hidroksit çözeltisini hacmi kaydedilir (V1)
Aynı deney tanık olarak birde sadece süzgeç kağıdı ve naftalin-beta-sulfon asit çözeltisi kullanılarak yapılır. Ve titrasyon için harcanan potasyum hidroksit çözeltisini hacmi kaydedilir (V2)

Hesaplamalar

% Reçine Asitleri = 0,0652 x (V- V)  x 100 / m

V= Örnek için harcanan 0.2 N potasyum hidroksit çözeltisini hacmi mL
V= Tanık için harcanan 0.2 N potasyum hidroksit çözeltisini hacmi mL
m = Alınan örnek miktarı g

Yukarıdaki hesaplanan  değer gerçek değerden %1  fazla çıkacaktır. Bu nedenle gerçek değeri bulmak için hesaplanan değerden % 1’ lik bir azaltma yapılmalıdır.

0,0652 çarpanı  KOH çözeltisinin tam olarak 0.2 N olarak hazırlandığı durumda kullanılmaktadır. Eğer hazırlanan KOH çözeltisinin derişimi  örneğin 0.17 N ise bu değer (0.0652 x 0.17 / 0.2 ) şeklinde alınmalıdır.


Kaynak: www.kimyaevi.org

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar