Bu Sitede Ara

Site Haritası

ORGANİK KİMYA LABORATUARI SORULARI


- Anilindeki NH2 ’nin ve nitrobenzen deki NO2  ’nin yönlendirme etkisini rezonans yapılarını yazarak  gösteriniz.
- Organik kimya laboratuarında çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Ne tür tehlikelere maruz kalabiliriz ve bu tür tehlikelere karşı ne tür önlemler  almalıyız açıklayınız ?
- Organik maddeleri kuruturken;
-Kurutma olayını açıklayınız ve kurutucu seçiminde nelere dikkat edilmesi gereğinden bahsediniz ?
- İyi bir kurutma nasıl olmalıdır?
-Kurutucu aracı olarak kullanılan maddelerden 5 tanesini açıklayınız.?
-Kristallendirme işlemini safhaları ile birlikte yazınız, çözücü seçimi ve kristalendirme tekniğini anlatınız.
-Kolon kromotografisi hakkında bilgi veriniz.
- Çözücü seçimi,
- Kolon hazırlanışı,
-Örneğin kolona uygulanışı,
- Ayrılan maddeleri tanıma işlemlerini anlatınız.
- Alkolden su çıkarma işlemini mekanizması ile birlikte yazınız ve alken tanıma işlemlerini anlatınız.
-Sabunlaşma nedir? Sabunlaşma reaksiyonun ismini yazarak mekanizması ile birlikte açıklayınız.
- Sabun testi nedir, nasıl yapılır ve sabun testi için kullanılan kimyasalların ne tür bir etki yaptıklarını anlatınız.
-Kristallendirme tekniği hakkında bilgi veriniz ( Tüm basamakları belirterek).
-Bir reflüks düzeneği çizerek, reflüks işleminin ne amaçla kullanıldığını açıklayınız?
-Size verilen üç ayrı numunenin 10, 20 ve 30 alkol olduğu biliniyor. Hangi numunenin hangi alkol olduğunu nasıl belirlersiniz?
- SN1, SN2, E1 ve E2 reaksiyonlarına bazın (nükleofilin) gücü ve derişiminin etkisini ayrı ayrı tartışınız.
-   Walden çevrilmesi nedir, bir örnek üzerinde gösteriniz.
-Stiren C6H5CH=CH2 brom ve susuz asetik asit ile karıştırılmıştır. İki ürün elde edilmiştir. Bu bileşiklerin ne olduğunu gösteriniz ve oluşma mekanizmalarını yazınız?
-Eter sentezinde kullanılan alkoksit ve alkil halojenürün özelliklerini yazınız, tepkime hangi mekanizma üzerinden yürür, belirtiniz?
-Propene sulu ortamda brom katılmasının mekanizmasını yazınız?
-Benzenden çıkarak m-nitrometilbenzoat elde edilme denklemini mekanizması ile yazınız?
-5 g. P- Toluidinden 4 g. P-amino benzoikasit elde edilmesi reaksiyonunu yazarak verimi hesaplayınız?
-Grignard reaktifi nasıl oluşturulur, deneysel olarak ve denklemlerle açıklayınız?

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar