Bu Sitede Ara

Site Haritası

Temizlik Maddelerinde Klorür Miktarı TayiniYöntemin Prensibi

Örnek çözeltiye alındıktan sonra içindeki öteki anyonlar magnezyum çökelekleri halinde çözdürülür ve çözeltideki, klorür, ayarlı gümüş nitrat ile titre edilir.

Kullanılan Malzemeler ve CihazlarTerazi

Filtre Kağıdı

Büret

Pipet

Kullanılan Kimyasallar

%20’lik magnezyum nitrat çözeltisi : Klorür içermeyen 20 g Mg(NO3).6H2O bir miktar saf içerisinde çözülür ve son hacim 10 mL’ye tamamlanır.

% 1' lik Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)

1 N sülfürik asit çözeltisi

0.1 N ayarlı gümüş nitrat(AgNOçözeltisi 

%5’lik potasyum kromat çözeltisi
 
üzerine çökelek oluncaya kadar 0.1 N gümüş nitrat çözeltisi eklenir.

Saf  kalsiyum karbonat (Merck 1.12120
)

Deneyin Yapılışı

5 g deney numunesi bir miktar saf su içerisinde ısıtılarak  çözdürülür. Üzerine 25 mL magnezyum nitrat çözeltisi eklenir.  Çözelti sıcak iken süzülür. Filtre kağıdı sıcak saf su ile yıkanır. Süzüntüye 2 damla fenolftalein indikatörü eklenir. Eğer çözelti bazik ise nötürleşene kadar  kadar 1 N sülfürik asit çözeltisi eklenir. Çözeltiye 1 mL %5’lik potasyum kromat çözeltisi eklenir. Dönüm noktasında kiremit rengi gözleninceye kadar 0.1 N gümüş nitrat çözeltisi ile titre edilir ve harcanan titrant miktarı kaydedili (V1)
Örnek koyulmadan birde aynı reaktifler kullanılarak tanık deney yapılır. Tanık deneyde titrasyondan önce çözeltiye bir miktar kalsiyum karbonat eklenir ve harcanan titrant miktarı kaydedilir (V2)

Hesaplamalar

% Klorür miktarı (NaCl olarak) = (N x (V1- V2) x10-3 x 58.5 x 100) /m

N = Ayarlı gümüş itrat çözeltisinin derişimi
V1= Örnek için harcanan 0.1 N gümüş nitrat çözeltisi hacmi mL
V2= Tanık deney  için harcanan 0.1 N gümüş nitrat çözeltisi hacmi mL
m = Alınan örnek miktarı g

Kaynak: www.kimyaevi.org

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar