Bu Sitede Ara

Site Haritası

Temizlik Maddelerinde Asit Sayısı Tayini

Yöntemin Prensibi

Bu yöntem, sabunu meydana getiren yağ asitleri moleküllerinin büyüklükleri hakkında bilgi verir.

Kullanılan Malzemeler ve CihazlarErlen

Terazi

Büret

Pipet
Kullanılan Kimyasallar

Etil alkol, % 95'lik (nötrleştirilmiş)

% 0.5' lik Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)

0.1 N potasyum hidroksit (KOH) çözeltisi 
 

Deneyin Yapılışı

Yağ Asitleri Tayini yöntemine göre elde edilen kurutulmuş numuneden 2 g ( m) erlene tartılarak alınır. Üzerine 25-30 mL etil alkol eklenir ve kaynama noktasına kadar ısıtılır. Çözeltiye fenolftalein indikatörü eklenir. 0.1 N potasyum hidroksit çözeltisi ile pembe renk 30 sn kalıcı olana kadar titre edilir. Harcanan potasyum hidroksit çözeltisin hacmi kaydedilir (V)

Hesaplamalar

1 g yağ asidini nötralleştirmek için gerekli KOH mg miktarıdır.

Asit Sayısı =  (V x 5,61) / m

 V = Harcanan potasyum hidroksit miktarı ml

m = Kurutulmuş örnekten alınan miktar g


Kaynak: www.kimyaevi.org

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar