Bu Sitede Ara

Site Haritası

Temizlik Maddeleri Aktif Oksijen Tayini


Yöntemin Prensibi

Bu yöntem ile temizlik ürününe eklenmiş olan sodyum perborat, persülfat gibi içinde aktif oksijen bulunan maddeler tayin edilir.

Kullanılan Malzemeler ve CihazlarBeher
Terazi
Ağzı Rodajlı Erlen
Büret
Isıtıcı
Pipet

Kullanılan Kimyasallar

0.1 N ayarlı potasyum permanganat çözeltisi

% 20’lik sülfürik asit çözeltisi

Kloroform (
Merck 1.02442)

Deneyin Yapılışı

2 g deney numunesi bir behere tartılır. 100 mL saf su içerisinde çözdürülür. Çözeltiye 100 mL % 20’lik sülfürik asit çözeltisinden eklenir. Çözelti karıştırılarak ısıtılır. Böylece yağ asitleri ayrıştırılmış olur.
Karışım ağzı radojlı bir erlene aktarılır. Üzerine 20 mL kloroform eklenir. Beher  saf su ile yıkanarak erlene aktarılır. Erlende oluşan sulu fazda (alttaki faz) 30 sn ye kalıcı pembe renk görülene kadar 0.1 N ayarlı potasyum permanganat çözeltisi ile titre edilir. Harcanan titrrant hacmi kaydedilir (V)

Hesaplamalar

% Aktif oksijen =( V x 0.0008 x100) / m

veya

% Sodyum Perborat = (V x 0.0077 x100) / m

V = Titrasyonda harcanan potasyum permanganat çözeltisinin hacmi mL
m = Alınan örnek miktarı g

Kaynak: www.kimyaevi.org

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar