Bu Sitede Ara

Site Haritası

POLİETİLENİN TARİHÇESİPolietilen E.W.Faweett ve R.O.G. Gibson tarafından ICII labaratuvarlarında beyaz polimerik etilenin yüksek sıcaklık ve basınçla sıkıştırlması ile bulunmuştur. 
ICII 1993 yılında ürünün patentini ve endüstriyel tasarımını tescil ettirmiş, 1938 yılında alçak yoğunluklu
polietilenin (LDPE) üretimine başlanmıştır.

Polietilen öncelikle günlük yaşamı kolaylaştırmak için kullanılmıştır.

Günümüzdeki polietilen teknolojisi Profesör Ziegler ve Philips Petroleum şirketi tarafından geliştirilmiştir.Yeni 
endüstriyel kimyasallarla yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) daha düşük sıcaklık ve basınçlarda üretilebilmektedir.

İcadından günümüze kadar gelen polietilen halen teknolojik ve teknik açıdan araştırılıp geliştirilmektedir.

Sonuç olarak günümüzde polietilen güvenilir, dayanıklı ve çok yönlü kullanımı olan bir maddedir.

Polietilen; Yakıt Tanklarında - Elektrik Teli Kaplamada - Gaz Borularında - Drenaj ve Atık Su Borularında
Streç Film ve Paketleme Alanlarında Kullanılmaktadır.

POLİETİLEN NEDİR?Polietilen, çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. İsmini monomer haldeki etilenden alır, etilen kullanılarak polietilen üretilir. Plastik endüstrisinde genelde ismi kısaca PE olarak kullanılır.Etilen molekülü C2H4 , aslında çift bağ ile bağlanmış iki CH2 ‘den oluşur.( CH2=CH2) Polietilenin üretim şekli, etilenin polimerizasyonu ile olur. Polimerizasyon metodu,radika polimerizasyon, anyonik polimerizasyon, iyon koordinasyon polimerizasyonu ve katyonik polimerizasyon metodu ile olabilir. Bu metodun her biri farklı tipte polietilen üretimi sağlar.

POLİETİLENİN SINIFLANDIRILMASI

Polietilen yoğunluk ve kimyasal özellikleri baz alınarak çeşitli katagorilerde sınıflanır. Mekanik özellikleri, molekül ağırlığı kristal yapısı ve dallanma tipine bağlıdır.

- UHMWPE ( ultra yüksek molekül ağırlıklı PE)
- HDPE (yüksek yoğunluklu PE)
- HDXLPE (yüksek yoğunluklu çapraz bağlı PE)
- PEX (çapraz bağlı PE)
- MDPE (orta yoğunluklu PE)
- LDPE (düşük yoğunluklu PE)
- LLDPE (lineer bağlı düşük yoğunluklu PE)
-VLDPE ( çok düşük yoğunluklu PE)

POLİETİLENİN ÖZELLİKLERİ

Kristalize bir yapı tarafından karakterize edilen yüksek yoğunluklu polietilen (945-965 kg/m3), atık su borusu
ve ek parçası yapımında kullanılır.

Yapılarda izin verilen basınç ve sıcaklığa uygun olarak sıhhi tesisat bulaşık ve çamaşır makinaları büyük ölçekli
mutfak ve endüstriyel alanlar, zararlı kimyasalların kullanıldığı yerler ve teknolojik laboratuvarlarda sıkça kullanılır.
pollietilenin;
* Yüksek mekanik direnci
* Elastiklik özelliği
* Şok direnci(düşük sıcaklıklarda)
* Aşınmaya direnci
* Kurulum kolaylığı
* Çok yönlülüğü
* Kimasallara karşı yüksek direnci 
bu malzemenenin tercih edilmesinin bazı nedenleridir.

Metal boruya kıyasla daha esnek, uygulaması daha kolay ve aşınmaya karşı daha fazla dayanıklıdır.
Diğer plastiklere oranla daha geniş bir çalışma sıcaklığına (- 45° C’den +95 °C’e) sahip, daha bükülebilir ve şok direnci daha iyidir.

Polietilenin ısı iletimi düşüktür[40 - 60w/mK(0,35 - 0,50kcal/hmC)] ve ?=2x10 °C gibi bir doğrusal genleşme kat sayısına sahiptir.

Polietilen 50 yıldan daha uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.

Kaynak: sifoniksuzgec.com/polietilen_nedir.asp

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar