Bu Sitede Ara

Site Haritası

FİZİKOKİMYA DENEY RAPORLARI

FİZİKOKİMYA II
S.N KONU Microsoft Word Microsoft Excel Acrobat Reader Resim
1 Karışımın Yoğunluğunu Ölçerek Etanol-Su Karışımında Kısmi Molar Hacimlerin Tayini Ve Deney  Sonuçlarının Hesaplanması (1 ve 2 No’lu deney) 348 KB 75 KB 153 KB
2
3 CCl Karbontetraklorür içinde asetik asidin asosiasyon derecesinin tayini 102 KB 102 KB
4 Sıvı fazda birbirleri ile kısmen karışabilen sıvılar ve karışımın sıcaklığa göre değişimi 164 KB 30 KB 143 KB
5 Toluen-Aseton Karışımının Sıcaklık-Bileşim Diyagramının Çizilmesi 152 KB 22 KB 109 KB
6 Kriyoskopi Yöntemi İle Molekül Ağırlığı Tayini 77 KB 17 KB 104 KB
7 Sabit Sıcaklık ve Basınçta Üç bileşenli Sistemlerde Çözünürlük 466 KB 170 KB 115 KB 120 KB
8 Su - CCl4 Sisteminde İyodun Dağılma Sabitinin Bulunması 134 KB 19 KB 124 KB
9 Tane iriliği ve Dağılımının Ölçülmesi 167 KB 35 KB 147 KB
10 Stalogmometre İle Yüzey Aktif Maddenin Yüzey Geriliminin Ölçülmesi (CMC) 33 KB

FİZİKOKİMYA III
S.N KONU Microsoft Word Microsoft Excel Acrobat Reader Resim
1
Titrasyon Metodu İle Hız Sabitinin Tayini
281 KB 32 KB 118 KB
2
Sakkarozun İnversiyon Hızının Tayini
(Polarimetri Hakkında Bilgi)
164 KB 50 KB 96 KB
3
İletkenlik Metodu İle İkinci Mertebeden Hız Sabitinin Tayini
197 KB 49 KB 88 KB
4
Temperatür Değişmesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi
( HI Hidrojen İyodür’ün H2O2 Hidrojen Peroksit ile oksidasyonunun incelenerek, reaksiyon hızının ve aktivasyon enerjisinin hesaplanması)
524 KB 47 KB 81 KB
5
Viskozitenin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Değişiminin İncelenmesi
617 KB 40 KB 125 KB
6
Hittorf  Yöntemiyle Taşıma Sayılarının Bulunması
58 KB 459 KB 72 KB 82 KB  61 KB , 140 KB , 177 KB
7
Hareketli Sınır Yöntemiyle Taşıma Sayılarının Bulunması
201 KB 22 KB 82 KB
8
Selüloz Üzerinde Kongo Kırmızısının Adsorbsiyonunun İncelenmesi
(Freundlich ve Langmiur İzotermi)
110 KB (Yeni) 32 KB 71 KB
9
İletkenlik Metodu ile Çözünürlük Tayini
168 KB (Yeni) 92 KB
10
Spektrofotometrik Yöntemle Anilinin Çeşitli pH’larda İyotlanma Hızının Ölçülmesi
(Reaksiyon hızının pH'a bağlılığı)
155 KB (Yeni) 27 KB 121 KB


Raporlar http://www.mhilmieren.com sitesinde yer almaktadır.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar