Bu Sitede Ara

Site Haritası

ENSTRÜMANTEL ANALİZ DENEY RAPORLARI

ENSTRÜMANTEL ANALİZ I
S.N KONU Microsoft Word Microsoft Excel Acrobat Reader Resim
1
Kondüktometrik Kap Sabiti, Öziletkenlik ve Asit Karışımlarının Kondüktometrik Titrasyonu
215 KB 30 KB 72 KB
2
Kondüktometrik Okzalik Asit Tayini
(Zayıf asitlerin kuvvetli bazlarla titrasyonunda okzalik asitin amonyak ile titrasyonunu gerçekleştirmek )
207 KB 28 KB 90 KB
3
Potansiyometrik Asit Karışımı Tayini
245 KB 33 KB 91 KB
4
Alüminyumun Florür ile Potansiyometrik Titrasyonu
(Al3+’nın Fˉ ile kompleksimetrik titrasyonun yapılması ve redoks tepkimelerindeki potansiyel değişimlerinin incelenmesi)
113 KB 27 KB 91 KB
5
Potansiyometrik Hg2+ Tayini
(Civa (II) iyonlarının tiyosiyanat ile kompleksimetrik titrasyonlarının yapılması)
310 KB 28 KB 113 KB
6
Potansiyometrik İyodür + Klorür Tayini
(Çökelebilen iyon karışımlarının titrasyonlarından  KCl ve KI çözeltilerinin AgNO3 ile potansiyometrik titrasyonunun yapılması)
150 KB 36 KB 160 KB
7
Elektrogravimetrik Cu2+ Tayini
67 KB 92 KB
8
Kulometrik Titrasyon
71 KB 38 KB 65 KB
9
Polarografik Analiz
1067 KB 45 KB 114 KB 59 KB
10
Amperometrik Titrasyon
167 KB 17 KB 97 KB

ENSTRÜMANTEL ANALİZ II
S.N KONU Microsoft Word Microsoft Excel Acrobat Reader Resim
1 AAS Atomik Absorbsiyon Spektroskopisiyle Bakır Tayini   252 KB 35 KB 157 KB
2 Alev Fotometrisi İle Na+ ve K+ Tayini (Standart Katma Metodu) 775 KB 652 KB 186 KB 26 KB
3 Suların Toplam Sertliğinin Tayini (Spektrofotometrik) 114 KB 27 KB 115 KB
4 Fluorimetrik Aluminyum Tayini  (Fluoresans, Fosforesans Kemolüminesans Temel İlkeleri) 345 KB 173 KB 178 KB 68 KB , 41 KB
5 Refraktometre İle Kırılma İndisi Tayini  113 KB 30 KB 102 KB
6 Spektrofotometrik Mn2+ Tayini  59 KB 27 KB 111 KB
7 Türbidimetrik Sülfat Tayini (Nefelometri, Tübidimetri, Saçılma olayı) 267 KB 82 KB 99 KB
8 Spektrofotometrik Fosfat Tayini  58 KB 30 KB 69 KB
9 IR Infrared Spektroskopisi İle Analiz 269 KB , 23 KB 343 KB 34 KB
10 Kolorimetrik Demir (III) Tayini 95 KB 48 KB 159 KB
11 Fotometrik Yöntemle Karışım Tayini 498 KB 41 KB 128 KB
12 Gaz Kromatografisi   490 KB 20 KB 127 KB


Raporlar http://www.mhilmieren.com sitesinde yer almaktadır.


Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar