Bu Sitede Ara

Site Haritası

ANORGANİK KİMYA DENEY RAPORLARI

ANORGANİK KİMYA II
S.N KONU Microsoft Word Microsoft Excel Acrobat Reader Resim
1
Borik Asit ve Sodyum Peroksoborat Sentezi
(Boraks İncelemesi )
79 KB 16 KB 89 KB
2
CuSO4.5H2O Bakır(II) sülfat pentahidrat ve Cu2O Bakır(I) oksit Sentezi
(Renk Kavramı, Hidrasyon Isısı ve Bakır hakkında bilgi)

112 KB 43 KB 104 KB
3
(NH4)2Cu(SO4)2 Amonyum Bakır (II) Sülfat ve (NH4)2Ni(SO4)2  Amonyum Nikel (II) Sülfat Sentezi
(Tuzlar Hakkında Bilgi)
84 KB 78 KB
4
K3[Cr(C2O4)3]   Potasyumtrioksalatokromat(III) Sentezi
(Koordinasyon Kimyası ile İlgili Kavramlar)
1044 KB 71 KB 125 KB
5
[Ni(NH3)6].Cl2 Hegzamminnikel(II) Klorür Sentezi
(Koordinasyon Bileşiklerinde Hibritleşmeler ve Geometrik Yapılar)

1636 KB 38 KB 138 KB
6
[Co(C5H7O2)3] Kobalt(III) asetilasetonato Sentezi
(Geçiş Metalleri Komplekslerinde Geometrik yapı ve kararlılık)
294 KB 65 KB 102 KB
7
UV Spektroskopisi ve Anorganik Bileşiklere Uygulanması
[Ni(NH3)6] Cl2 kompleksinde Nikelin d orbitalindeki elektron geçişlerinin spektroskopik olarak incelenmesi ve CFSE Kristal Alan Yarılma Enerjisinin Hesaplanması

453 KB 97 KB 76 KB
8
Magnetik Süsseptibilite Ölçülmesi
K3[Cr(C2O4)3]   ve [Co(C5H7O2)3]  komplekslerinin magnetik süssebtibilitelerinin ölçülerek manyetik özelliklerinin belirlenmesi, ortaklanmamış elektron sayısının hesaplanması.
423 KB 23 KB 102 KB
9
Kolon Kromatografisi ve Anorganik Bileşiklere Uygulanması
(Kromatografi Hakkında Bilgi)
129 KB 19 KB 100 KB
10
IR Spektroskopisi ve Anorganik Bileşiklere Uygulanması
288 KB 28 KB 339 KB

ANORGANİK KİMYA III
S.N KONU Microsoft Word Microsoft Excel Acrobat Reader Resim
1
Hegzaamminkobalt (III) klorür  [Co(NH3)6]Cl3  Sentezi
Werner Teorisinin İncelenmesi
99 KB 72 KB 123 KB 22 KB
2
Kloropentaamminkobalt (III) klorür  [Co(NH3)5Cl]Cl2  Sentezi
Werner Teorisinin İncelenmesi
124 KB 25 KB 163 KB
3 Nitropentaamminkobalt (III) klorür  [Co(NO2)(NH3)5]Cl2  Sentezi 83 KB 41 KB 142 KB
4 Nitritopentaamminkobalt (III) klorür  [Co(ONO)(NH3)5]Cl2  Sentezi 76 KB 20 KB 78 KB
5 Trans-bisetilendiamindiklorokobalt(III)klorür [Co(en)2(Cl)2]Cl Sentezi 91 KB 34 KB 106 KB 20 KB
6
Koordinasyon Bileşiklerinde İzomerlerin IR Spektroskopisi ile Tanınması
IR Spektroskopisi ile [Co(en)2(Cl)2]Cl  ve [Co(NH3)5NO2]Cl2 komplekslerinin spektrumlarının alınarak bağlanma izomerlerinin incelenmesi
369 KB 34 KB 210 KB
7 UV ve GB Spektroskopisinin Anorganik Bileşiklere Uygulanması, d-d elektron geçişlerinin incelenmesi ve  [Co(NH3)6]Cl3 kompleksinde CFSE’nin hesaplanması 208 KB 25 KB 98 KB 60 KB
8
A) Kondüktometre ile  İletkenlik Ölçülmesi
[Co(NH3)5Cl]Cl2  ve  [Co(NH3)6]Cl3  kompleksleri için
B) Simetri Elemenları ve Simetri İşlemleri
230 KB 62 KB 154 KB
9 Ferrosen Sentezi 72 KB 17 KB 64 KBRaporlar http://www.mhilmieren.com sitesinde yer almaktadır.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar