Bu Sitede Ara

Site Haritası

Çözelti Hazırlama Bilgisi

Çözeltilerin seyreltilmesi genel olarak çözünen/çözücü oranının azaltılması anlamına geldiği
için çözücü eklenerek, deriştirilmesi ise derişimin arttırılması anlamına geldiği için çözünen
eklenerek veya çoğunlukla buhar basıncı yüksek olan çözücünün buharlaştırılarak
uzaklaştırılmasıyla mümkün olabilmektedir.
Hacım bazındaki çözeltilerin seyreltümeleri kolayken (Cı.Vj =C2.V2 eşitliğini kullanarak),
diğer derişim birimlerinde hesaplanan miktarda çözücü eklenmesiyle seyreltme gerçekleştirilir.
Çözelti hazırlarken dikkat edilmesi gereken kurallar
1. Çözelti hazırlamada kullanılan cam kaplar temiz ve kuru olmalıdır. Ancak daha sonra üzerine su
eklenecek balon jojeleıın kurutulması gerekli değildir.
2. Herhangi bir maddenin istenen çözeltisinin hazırlanmasında, o maddenin orijinal şişesinin etiketinde
yazılı olan % derişim ve yoğunluk bilgilerine dikkat edilmelidir.
3. Yüzde derişim türü belirtilmez ise kastedilen kütlece % (%a) dır.
4. Çözelti hazırlamada kullanılan su, oda sıcaklığında ve saf olmalıdır.
5. Kanların çözeltisi hazırlanırken, tartımı alınan katının önce bir beher yada erlende çözülmesi, sonra
bir balon jojeye aktarılması gerekir. Kullanılan beherin bir kaç kez bir miktar saf su ile çalkalanıp bu
suyun da çözeltiye eklenmesi yararlı olur.
6. Belli hacimdeki sıvının aktarılmasında pipetler kullanılır. Kimyasal maddeler pipete ağızla
çekilmemeli, puar veya bu amaçla geliştirilen aparatlar kullanılmalıdır.
7. Balon joje doldurulurken, kabın cidarlannda hava kabarcığı kalmamalıdır.
8. Çözeltilerin derişimleri onların hangi duyarlık ve dikkatle hazırlandığını da gösterir. Örneğin 0,2 M
çözelti ile 0,200 M çözelti hazırlanışları farklı titizlik gerektirir.
Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar