Bu Sitede Ara

Site Haritası

V. GRUP ANYONLARININ ANALİZİ


V.  GRUP ANYONLARININ ANALİZİ

10.1.1. NİTRAT ( NO3-)

BİONO3 ve HgO.Hg(N03)2 dışında, bütün nitratlar genellikle suda çözünürler.

NİTRAT İYONUNUN ÖN DENEMELERİ

a) Demir (III) sülfat    (FeS04)

Bir saat camına 8-9 damla NO3- çözeltisi ve 3-4 damla derişik H2SO4 ekleyin.
           
NO3-+   H2SO4       =»     HSO4-     +    HNO3

Daha sonra üzerine bir spatül ucu kati FeSO4 ekleyin.

2 FeS04   +   4 HNO3      + H2SO4       =>     Fe2(S04)3   + 4 NO     +3H20


FeS04   +   NO     =>     Fe(.NO)S04

b) Naftilamin çökeltisi:

3-4 damla NO3- çözeltisine 10 damla su ve 2 damla derişik H2SO4 ve 2 damla a-naftilamin ekleyin.

10.2. V. GRUP ANYONLARININ SİSTEMATİK ANALİZİ
IV. gruptan ayrılan çözelti IV de NO3- iyonu bulunabilir. Bu iyonun tanınması için iki deney yapılabilir.
a) Saat camına alman 4 damla çözelti IV üzerine bir spatül ucu katı FeS04 ve 3 damla derişik H2SO4 eklenir.  Oluşan KAHVERENGİ RENK NO3- nun varlığını gösterir (I).
b) Çözelti IV’ den alınan 5 damla üzerine 2 damla derişik H2SO4 ve 2 damla a-naftilamin çözeltisi eklenir.  3 dakika sonra reaktif damlasının çevresinde oluşan PEMBE RENKLİ HALKA NO3- nun varlığını gösterir.


11.3. V. GRUP ANYONLARININ ANALİZ NOTLARI
1. Nitrat iyonunun tanınmasında kullanılan kahverengi renk oluşumu deneyinin, kromat, iyodür, bromür, ferrosiyanür ve tiyosiyanat iyonlarının varlığında yanlış sonuç çıkmasına neden olur. Bu yüzden diğer anyon gruplarının ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar