Bu Sitede Ara

Site Haritası

III. GRUP ANYONLARININ SİSTEMATİK ANALİZİ


III. GRUP ANYONLARININ SİSTEMATİK ANALİZİ

III. GRUP ANYONLARININ ÇÖKTÜRÜLMESİ

Çözelti II ye çökme tamamlanıncaya kadar 1 M Cd(CH3COO)2 eklenip santrifüjlenir (1*). Çökelek III ve çözelti III ayrılır.

Çökelek III
Çözelti III   
CdS ve Cd2Fe(CN)6 içerebilir (2*). Çökelek sıcak damıtık suyla iki defa yıkanıp yıkama suları atılır (3*). Çökelek iki kısma ayrılır,   

IV. ve V. grup anyonları içerebilir.


Çökelek III ' ün,
a) Birinci kısmına 3-4 damla 3 M HCl ekledikten hemen sonra tüpün ağzına 0.5 M Pb(CH3COO)2 veya sodyum plumbit çözeltisi ile ıslatılmış süzgeç kağıdı kapatılır. Süzgeç kâğıdında KAHVERENGİ veya SÎYAH rengin oluşması S2- nun varlığını gösterir.

b) Çökeleğin diğer kısmına, çözününceye kadar 3 M HCl (4) ve 1 damla 0.1 M FeCl3 damlatılır. Çözeltideki KOYU MAVİ RENK (Prusya mavisi)   Fe(CN)64- nun varlığını gösterir.

8.3. III. GRUP ANYONLARININ ANALİZİNDE NOTLAR

1*)       Çözelti hafif bazik olduğundan Cd(0H)2 de çökebilir. III. grubun varlığı renkli ve yoğun bir çökelek oluşumundan anlaşılır.

2*)       Çökelek rengi anyon hakkında fikir verebilir. CdS parlak sarı, Cd2Fe(CN)6 açık bej rengindedir.

3*)       Çökelek iyice yıkanarak IV. grup anyonlarından tümüyle ayrılmalıdır. Çünkü ferrosiyanürün reaktifi (Fe3+), SCN- ile tepkimeye girdiğinde oluşan kırmızı renk nedeniyle mavi renk görülmeyebilir.

4*)       Seyreltik HCl, çökelek tam çözününceye kadar ve ortam hafif asidik oluncaya kadar eklenmelidir. Eğer çözelti çok asidik olursa, HCl içinde çözünürlüğü çok olan mavi renkli kompleks görülemez.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar