Bu Sitede Ara

Site Haritası

III. GRUP ANYONLARININ ANALİZİ


III. GRUP ANYONLARININ ANALİZİ


SÜLFÜR İYONUNUN ÖN DENEMELERİ

a) Kadmiyum asetat çözeltisi Cd(CH3COO)2

3-4 damla S2- çözeltisine 1-2 damla damıtık su ve sarı çökelek oluşuncaya kadar 1 M Cd(CH3COC)2 çözeltisi ekleyin.

S2-     +    Cd(CH3COO)2   =>   CdS    +   2CH3C00-

b) Hidroklorik asit çözeltisi HCI

3-4 damla S2- çözeltisine 1-2 damla damıtık su ve 1-2 damla 3 M HC1 çözeltisi ekleyip tübün ağzına 0.5 M Pb(CH3C00)2 çözeltisi ile ıslatılmış süzgeç kağıdım tutun.

Pb(CH3COO)2  +  H2S     =>     PbS    +   2CH3COOH

Aynı deneyi sodyum plumbit çözeltisi ile ıslatılmış süzgeç kağıdı kullanarak tekrarlayın.
Na2Pb02     +   H2S    =>  PbS   + 2 NaOH    

Sodyum  plumbit kurşuıı  asetat   çözeltisine   oluşan   çökelek çözününceye kadar NaOH çözeltisi ekleyerek elde edilir.

c) Gümüş nitrat çözeltisi AgNO3

3-4 damla S2- çözeltisine 10 damla damıtık su ve 2-3 damla 0.1 M AgN03 çözeltisi ekleyin

S2-      +     2Ag+     =>      Ag2S        8.1.1. FERROSİYANÜR   (  Fe(CN)64-)

Tamamen çözünen amonyum ve alkali metal ferrosiyanürleri ve kısmen çözünen toprak alkali metal ferrosiyanürleri dışında, ferrosiyanürler genellikle suda ve seyreltik asitlerde çözünmezler.

Ferrosiyanür iyonunun karışık tuzlan da bulunmaktadır. Örnek olarak, K2Ca[Fe(CN6)], KFe[Fe(CN6)],  K2Mg[Fe(CN6)],  K2Zn3[Fe(CN6)]2 verilebilir.FERROSİYANÜR İYONUNUN ÖN DENEMELERİ

a)         Kadmiyum asetat çözeltisi Cd(CH3C00)2

3-4 damla Fe(CN)64- çözeltisine 1-2 damla damıtık su ve bej renkli çökelek oluşuncaya kadar 1 M Cd(CH3COO)2 çözeltisi ekleyin.

Fe(CN)64-    +   2Cd(CH3COO)2   =>   Cd2Fe(CN)6   + 4 CH3COO-

b) Demir (III) klorür çözeltisi FeCI3

2-3 damla Fe(CN)64- çözeltisine 5 damla su ve 2-3 damla 0.1 M FeCl3 çözeltisi ekleyin.
 
Fe(CN)64-        =>     Fe[Fe(CN)6-]+   3 CI-
Berlin veya Prusya mavisi

c) Gümüş nitrat çözeltisi AgN03

2-3 damla Fe{CN)64- çözeltisine 10 damla damıtık su ve 2-3 damla 0.1 M AgN03 çözeltisi ekleyin.

   Fe(CN)64-     +    4Ag+       =>     Ag4[Fe(CN)6]    


Oluşan çökeleğe 2-3 damla derişik HNO3 ekleyerek ısıtın.


Ag4(Fe(CN)6]    + 2HN03  =>   Ag3[Fe(CN)6]     + Ag+ + NO3  +  N02   +   H20

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar